Αναρτήθηκε από: elepa | 11/08/2013

Φωτογραφίες-Τεστ-Δωρεάν

11/8/2013: Ενημέρωση της υποσελίδας Φωτογραφίες «Φυσικές» στη σελίδα Album.

Ενημέρωση της σελίδας Ψηφιακά τεστ. Αντικατάσταση του παλιού τεστ στο Εργο-Ενέργεια που ήταν σε μορφή .pdf, με δύο μικρότερα online τεστ.

Προσθήκη στη σελίδα  Δωρεάν, του βιβλίου The Amazing World of Atoms.

Advertisement

Kατηγορίες