Ασφάλεια στο εργαστήριο

Ασφάλεια στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Ασφάλεια και υγιεινή της Εργασίας. Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

Ασφάλεια στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. [ΕΚΦΕ Κιλκίς]

Ασφάλεια στο Εργαστήριο. [ΕΚΦΕ Ρεθύμνου]

Σύνοψη οδηγιών ασφαλείας για το Σ.Ε.Φ.Ε.  [ΕΚΦΕ Ομονοίας]

Οι δέκα εντολές για την ασφάλεια στο Σ.Ε.Φ.Ε  [Β. Κουντούρης]

Safety Videos. [LabSafetyInstitute.org]

Laser_Warning

WikiPedia. Laser Safety

Are Green Lasers more dangerous than Red Lasers?

Four Laser Safety Videos. [National Physical Laboratory]

Φωτιά

OnLine εκπαίδευση             πυρόσβεσηςfire_animation_text

Σημάνσεις Ασφαλείας

old-coshh

Παλιός συμβολισμός

newcoshh

Νέος συμβολισμός

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

European Hazard Symbols

New International Symbols COSHH

95 Science Laboratory Safety Signs

GHS Hazard Pictograms

ISO 7010 safe condition signs

ISO 7010 mandatory action signs

ISO 7010 fire safety signs

ISO 7010 warning signs

ISO 7010 safe condition signs

DIN 4844-2 safety signs

electric-shock

to-top

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: