Φυσική = Μαθηματικά

Φυσική = Μαθηματικά

Πέντε βασικοί αριθμοί της φύσης

«Φυσική είναι ο κλάδος εκείνος των Μαθηματικών, που απαιτεί πειραματικές επαληθεύσεις.»
[Δήλωση του Web Master]

The Shapes of Physics. «The Physics Teacher» (2013)

Nordstrand’s Heart

(2x^2+2y^2+z^2-1)^3-\frac{1}{10}x^2z^3-y^2z^3=0

Heart Surface

Δωρεάν εφαρμογές «γραφικών παραστάσεων».

1, 0, π, e, i

Compass and Ruler

Geogebra

Geogebra Tube

 

mathematica

Maths_online_logo

Εφαρμογή για την κατανόηση της παραγώγου

Solve my math

WolframAlpha-logo

Υπολογισμός αορίστου ολοκληρώματος

Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος

Υπολογισμός παραγώγου

WebMathv16Logo

Integral Calculator

Integral Calculator

Search on math

Τα πάντα περί μαθηματικών

Μαθηματικά των Ελλήνων

cardioid curve

Πενήντα διάσημες καμπύλες 

Learn Math

Fractals

Μαθηματικά .. και άλλα περίεργα

Θαλής + Φίλοι

mathworld-bg

Ο χρυσός φ

Τα πέντε πλατωνικά στερεά

Conic sections

Google Doodle EULER

Fun Math Art. benice-equation.blogspot.gr

drmaths58d

Illuminations. Resources for teaching Math

to-top

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: