Προσομοιώσεις Φυσικής – Physics Simulations

Προσομοιώσεις Φυσικής (Physics simulations) Εικονικά πειράματα Flash animations

Πρωτογενείς πηγές προσομοιώσεων Φυσικής

1.Phet Colorado

2.Seilias

3.Science animations

4.Animated engines

5.Visual Quantum Mechanics

6.Larry Green’s Applet Page

7.Mc Graw-Hill

8.NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory

9.Learners TV

10.Walter Fendt

11.Faraday Physics Harrison

12.Faraday Physics Harrison [GR]

13.St Mary’s Physics online

14.HAMLET

15.Explore the Trigonometric Functions and Their Graphs

16.Physics Applets by Chiu-King Ng

17.Esa Education activities

18.Physisim

19.FastTrack Victoria Junior College

20.[α] Προσομοιώσεις Φυσικής. Μιχαλούδης

21.Oregon University

22.Skoool

Προσομοιώσεις Φυσικής (Physics simulations) Εικονικά πειράματα Flash animations

23.The Why files

24.General Physics Java applets

25.Acuueil Lycee

26.Eugene Butikov

27.Interactive Sound Lab

28.Astronomy and Physics Simulations

29.Physics Lab at Scratch

30.Physics flashlets

31.Acoustics and vibration animations

32.Falstad

33.Amanogawa

34.KCVS

35.Essential Chemistry

36.The Nebraska Astronomy applet project

37.[a].Geogebra-Kosmos. Φυσική

38.PhysikShow

39.Physik-Interaktive

40.The Pendulum Lab

41.

42 [a].The Applet Collection

43.MIT-Physics Electricity and Magnetism

44.Open Source Physics

45.Salford University-Waves

46.Physique et simulation-Université du Maine

47.

48.Joptics

49.Kscience

50[a]. Geogebra(*) Tube [Physics]

51.Electron Technologies Models

52.Education Scotland

53.Boat Controls

54.Sanda Barbara City College-Flash animations

55[a].On Line Physics Lab

56.Energy 2D

57.Absorb Physics

58.My Physics Lab

59.Phy is Fun

60.Electromagnetic Waves-Polarization

61.Astronomy journey to the cosmic frontier

62.Value @ Amrita

63.WebTop. The optics project

64.Vision-Όραση (άγνωστος) [zip]

65.Γιάννης Κοσμόπουλος – Κυματική [zip]

66.UltraStudio.org

67.Mathematiques et Sciences Physiques

68.Les animations flash du site

69.Λ. Παπαδόπουλος

70. Smart Physics A

71. Smart Physics B

72. Light and Color (Java tutorials)

73. Physics-animations

74. Amazing EDU

75. Kepler’s Tally of Planets

76. AC/DC Virtual Lab

77. Φωτόδενδρο

78. Universite En Linge

spectrum-line-small

Yenka Basic Circuits
Emanim
Physics Software
Modellus 4.5 GR
Modellus 2.5GR Full
Interactive Physics 2005 
GeoGebrα(*)
Stellarium
AstroViewer
Nasa. Eyes on the solar system

spectrum-line-small

to-top