Προσομοιώσεις Φυσικής – Physics Simulations

Προσομοιώσεις Φυσικής (Physics simulations) Εικονικά πειράματα Flash animations

Πρωτογενείς πηγές προσομοιώσεων Φυσικής

1.Phet Colorado

2.Seilias

3.Science animations

4.Animated engines

5.Visual Quantum Mechanics

6.HTML 5 Physics Lab Simulation

7.Open Educational Resources

8.NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory

9. The Physics Classroom

10.Walter Fendt

11.ck-12 exploration series

12.Physics at School

13.St Mary’s Physics online

14.HAMLET

15.oPhysics

16.Physics Applets by Chiu-King Ng

17.

18. Show me Physics

19.

20.

21.Oregon University

22.Concorde

Προσομοιώσεις Φυσικής (Physics simulations) Εικονικά πειράματα Flash animations

23.The Why files

24.General Physics Java applets

25.

26.Eugene Butikov

27.Edu Media

28.Concorde

29.Physics Lab at Scratch

30.Physics flashlets

31.Acoustics and vibration animations

32.Falstad

33.Java Lab

34.KCVS

35.

36.The Nebraska Astronomy applet project

37.Astro simulations

38.PhysikShow

39.

40.HTML 5 simulations for Physics

41.

42

43.

44.Open Source Physics

45.Salford University-Waves

46.Physique et simulation-Université du Maine

47.

48.

49.

50[a]. Geogebra(*) Tube [Physics]

51.

52.

53.Boat Controls

54.Sanda Barbara City College-Flash animations

55.

56.

57.

58.My Physics Lab

59.Phy is Fun

60.

61.

62.

63.

64.Vision-Όραση (άγνωστος) [zip]

65.Γιάννης Κοσμόπουλος – Κυματική [zip]

66.

67.

68.Les animations flash du site

69.Λ. Παπαδόπουλος

70. 

71. 

72. Light and Color (Java tutorials)

73.

74. 

75. Kepler’s Tally of Planets

76. AC/DC Virtual Lab

77. Φωτόδενδρο

78. Universite En Linge

spectrum-line-small

Yenka Basic Circuits
Emanim
Physics Software
Modellus 4.5 GR
Stellarium
AstroViewer
Nasa. Eyes on the solar system

spectrum-line-small

to-top

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: